Veřejná zakázka: PTK - Úklidové práce v budově školy ul. Komenského 759, Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4374
Systémové číslo: P21V00000198
Datum zahájení: 16.03.2021
Nabídku podat do: 22.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PTK - Úklidové práce v budově školy ul. Komenského 759, Sokolov

Stručný popis předmětu:
Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ k získání orientační výše předpokládané hodnoty plánované veřejné zakázky v souladu s § 16 odstavce 6) ZZVZ. Cílem předběžné tržní konzultace je stanovení průběhu a podmínek zadání veřejné zakázky v souladu se ZZVZ. Předmětem plánované veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění úklidových prací v budově školy ul. Komenského 759, Sokolov pro Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace v období od cca 1. 5. 2021 na dobu neurčitou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude stanovena s přihlédnutím k výsledkům předběžné tržní konzultace.

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy