Veřejná zakázka: Část 1. nemocnice Cheb

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4349
Jedná se o část veřejné zakázky: Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1. nemocnice Cheb

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby v oblasti nakládání s odpady, tj. shromažďováni, odvozu a následného využití nebo likvidace ostatních odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, které vznikají v areálu KKN a.s – nemocnici Cheb , v souladu s požadavky technické specifikace, po dobu 36 měsíců.


Předpokládaná hodnota

  • 1 216 173 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Cheb
  • Karlovy Vary

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy