Veřejná zakázka: Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK 2021-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4340
Systémové číslo: P21V00000164
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-024133
Datum zahájení: 05.07.2021
Nabídku podat do: 10.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK 2021-2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na služby záručního a pozáručního servisu vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou služby záručního a pozáručního servisu a údržby vozidel vč. pneuservisu a dodání požadovaných pneumatik pro vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, po dobu 3 let ode dne uzavření rámcové smlouvy o dílo, v rozsahu specifikovaném přílohou č. 2 této Výzvy.

Smlouva bude uzavřena s jedním účastníkem s tím, že veškeré smluvní podmínky jsou vymezeny v této rámcové smlouvě. Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 561 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00574660
 • Poštovní adresa:
  Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512382

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy