Veřejná zakázka: Nákup serveru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3995
Systémové číslo: P20V00000631
Datum zahájení: 14.10.2020
Nabídku podat do: 30.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup serveru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je nákup počítačového serveru, UPS, zálohovacího zařízení, softwarových licencí a modernizace komunikační infrastruktury. Součástí dodávky bude instalace a nastavení virtuálních serverů, instalace aplikací a převodu dat ze současných serverů. Součástí dodávky je také navýšení rychlosti páteřní infrastruktury mezi třemi budovami organizace, a to z přenosové rychlosti 1 Gbps na 10 Gbps.

Předmět dodávky – server bude umístěn v současné serverovně a komunikační aktivní prvky, které budou umístěny v počítačových rozvaděčích v jednotlivých budovách. Dodaná zařízení budou propojena se stávající komunikační infrastrukturou v jednotlivých budovách organizace.

Podrobnější popis je uveden v příloze č. 3 – Technická specifikace.

Součástí dodávky bude implementace do stávajícího systému včetně vyzkoušení v provozu.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky