Veřejná zakázka: III/21227 Jindřichov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3772
Systémové číslo: P20V00000403
Evidenční číslo zadavatele: 13/ZPR/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.07.2020
Nabídku podat do: 03.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/21227 Jindřichov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III/21227 v km cca 0,865 -1,500 v úseku Hradiště – Jindřichov dle PD – Objekt SO 101b. V rámci přípravy bude pokáceno 8 ks stromů (povolení kácení) vč. likvidace pařezů a výsadby nových 8 ks stromů. Bude provedeno odstranění živičného podkladu frézováním do tl. 40 mm vč. zametení podkladu o výměře cca 3 235 m2. Dále bude proveden živičný spojovací postřik 0,30 kg/ m2, pokládka výztužné sítě dle PD, položení ložné vrstvy ACL 16, tl. 40 mm o výměře cca 3 235 m2 a položení obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40 mm o výměře cca 3 235 m2, zpevnění krajnic z recyklátu tl. 100 mm. Součástí opravy bude ošetření spár a zřízení vodorovného dopravního značení v plastu. Zhotovitel si zajistí dopravně inženýrské opatření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 464 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy