Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace k akci - Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3764
Systémové číslo: P20V00000395
Datum zahájení: 10.07.2020
Nabídku podat do: 03.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace k akci - Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu č. p. 174, Dalovice, Karlovy Vary pro potřeby příspěvkové organizace „Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o.“ (dále jen DD). Stavební úpravy budou rozděleny na etapy dle potřeb objednatele.

I. etapa - stavební úpravy pro zřízení dvou samostatných bytových jednotek na umístění dvou rodinných skupin. Jedná se o změnu části dispozice objektu v 1. NP a v 2. NP na dvě samostatné bytové jednotky, každá bude mít svůj samostatný vstup z venkovního prostoru. Obě bytové jednotky budou dispozičně shodné. Budou obsahovat 1 x chodbu, 4 x pokoj, 2 x koupelna a 2 x WC v samostatné místnosti, 1 x kuchyně s jídelnou, 1 x obývací místnost a 1 x kancelář. Jednoduchý výkres návrhu, zpracovaný zástupci DD tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Dále bude provedena výměna stávajících výplní – oken a dveří, oprava omítek, výmalba stěn a stropů, oprava skladby podlah a výměna podlahových krytin, výměna stávajících rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace, výměna zdroje vytápění, rozvodů ÚT včetně radiátorů. Dále bude opravena venkovní vstupní část do 1. NP a 2. NP objektu a schodiště, které je v současnosti v 1. NP v havarijním stavu.

II. etapa - stavební úpravy pro zřízení startovacího bytu v 1. PP pro dospělé děti starší 18 let věku, dále pro zázemí údržby, technické místnosti a ve 3. NP byt pro matku s dítětem.

III. etapa - vnější stavební úpravy objektu, výměna střešní krytiny, oprava teras a oplocení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy