Veřejná zakázka: ,,Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3194
Systémové číslo: P19V00000539
Evidenční číslo zadavatele: 12/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-001405
Datum zahájení: 31.10.2019
Nabídku podat do: 19.11.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: ,,Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel"
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů. Podrobná technická specifikace pronajímaných automobilů a požadovaných služeb operativního leasingu je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Specifikace počtu, konfigurace vozidel a požadovaných služeb operativního leasingu. Podrobná technická specifikace bude následně převzata jako příloha smlouvy. Na každý automobil bude uzavřena leasingová smlouva zvlášť. Automobily, které budou předmětem dodávky budou nové, maximální stavy tachometrů jednotlivých automobilů v době předání k užívání budou činit 30 km. Operativní leasing 11 automobilů je stanoven na 48 měsíců s fixní cenou nájmu a služeb po celou dobu trvání smlouvy dle podmínek dále specifikovaných zadávací dokumentací a technickou specifikací (viz. Příloha č. 1).
Zadavatel požaduje, aby všechny automobily byly stejné tovární značky a stejného obchodního označení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 057 851 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky