Veřejná zakázka: Oprava komunikace III/00626 Stružná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3179
Systémové číslo: P19V00000524
Evidenční číslo zadavatele: 231/MR/SÚ/2019
Datum zahájení: 14.10.2019
Nabídku podat do: 24.10.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava komunikace III/00626 Stružná
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silnice III/00626 Stružná ve staničení km 0,000 – 0,310 v celkové délce 310 bm. Bude provedeno odfrézování v průměrné tloušťce 50 mm s vyrovnáním profilu a s plynulým napojením na stávající stav o celkové ploše cca 1900 m2 a provedení vyrovnávek ACL 16 v množství 20 tun. Po provedení spojovacího postřiku bude položena obrusná vrstva ACO 11+ v tloušťce 50 mm a doplnění krajnic materiálem se zhutněním. Pracovní spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou, v místě sjezdů bude provedeno plynulé napojení na stávající stav. Součástí Díla bude zajištění DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky