Veřejná zakázka: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3178
Systémové číslo: P19V00000523
Evidenční číslo zadavatele: 226/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 14.10.2019
Nabídku podat do: 25.10.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: „Modernizace mostu 209-011b Nové Sedlo“. Jedná se o modernizaci stávajícího mostu ev. č. 209-011b na komunikaci II/209 přes železniční trať Cheb – Karlovy Vary v ž. km 199,344 a v provozním staničení km 13,934 mezi Loktem a Novým Sedlem. Modernizace spočívá v odstranění třípólového mostu a výstavbě nového jednopólového mostu, úpravě silnice v jeho předpolí v nezbytném rozsahu vč. stávající stezky pro pěší, pokládce asfaltového krytu vozovky a horní podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva v tl. pro výškové vyrovnání, osazení zábradlí a zábradelního svodidla vč. protidotykových zábran, výměně stávajících ocel. svodidel za nové, které se z jedné strany napojí na zábradelní mostní svodidlo a z druhé strany na stávající svodidla, zpevnění krajnice, výstavba chodníku ze zámkové dlažby, úprava odvodňovacích příkopů, osazení a odvodnění uličních vpustí a provedení revizního schodiště.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
Číslo objektu Název objektu
SO 101 Úpravy silnice II/209
SO 131 Provizorní stavební komunikace
SO 151 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Modernizace mostu ev. č. 209-011b
SO 401 Přeložka SEE zabezpečovací zařízení
SO 451 Ochrana SSZT
SO 452 Ochrana ČD Telematika
Předpokládaná hodnota výše uvedených objektů stavby je 76 700 000,- Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky