Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - technická studie - dopracování varianty č. 4 Silniční propojení Aš - Bad Brambach

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 3167
Systémové číslo: P19V00000512
Evidenční číslo zadavatele: 216/MR/TÚ/2019
Datum nákupu / nabídek: 18.09.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Projektová dokumentace - technická studie - dopracování varianty č. 4 Silniční propojení Aš - Bad Brambach
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dopracovávaná varianta č. 4 bude v co největší míře respektovat stávající trasu silnic III. tříd se snahou minimalizovat zábory dotčených pozemků.
Návrh bude proveden na předpokládané šířkové uspořádání min. S 6,5. Výstupem budou koordinační situace zakresleny do ortofoto mapy. Součástí bude orientační návrh a úpravy odvodnění, úpravy křížení se stávajícími silnicemi, návrh a úprava dopravního značení, doplnění záchytného zařízení, kácení vzrostlé zeleně. Součástí TS bude dále orientační majetkoprávní elaborát.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 133 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky