Veřejná zakázka: ,,Oprava odvodnění, sil. III/1812, Stará Chodovská"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 3116
Systémové číslo: P19V00000461
Evidenční číslo zadavatele: 209/MR/SÚ/2019
Datum nákupu / nabídek: 16.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: ,,Oprava odvodnění, sil. III/1812, Stará Chodovská"
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava nefunkčního a poškozeného odvodnění-obnova funkčnosti stávajícího odvodnění odvedením spodních vod ze silničního pozemku do potoka. Odstranění nánosů zeminy, náletových dřevin, pařezů s odvozem a likvidací v délce 150 bm, dále opravu a výměnu odvodňovacích žlabů v délce 100 bm včetně osazení příkopových žlabů do betonového lože.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 277 726 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky