Veřejná zakázka: Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3091
Systémové číslo: P19V00000436
Evidenční číslo zadavatele: 11/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-041724
Datum zahájení: 28.08.2019
Nabídku podat do: 17.09.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silnice III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská v Karlovarském kraji.
Stavba je rozdělena na SO 101 (investor KSÚSKK) a SO 102 (investor Město Mariánské Lázně).
SO 101 - jedná se o opravu frézováním vozovky tl. 110 mm, výkopové a bourací práce (odstranění obrubníku v místech sanací vozovky a středových ostrůvků), provedení hloubkové opravy vozovky (rozsah sanace dle přílohy B.2 – Koordinační situace stavby – etapa I.), usazení nových obrub v místech sanací a středových ostrůvků, osazení kamenných a betonových dlažeb (přeskládání přídlažby u okružní křižovatky, položení dlažby v přejezdových střed. ostrůvků), přesunutí šachty do štěr. plochy ostrůvku, výškové úpravy poklopů šoupat (voda, plyn), hydrantu, uličních vpustí, provedení VDZ plast, osazení dopr. majáčků C4a.
SO 102 - jedná se o opravu frézováním vozovky tl. 110 mm, výkopové a bourací práce (odstranění poškozených obrubníků a nahrazení novými včetně rozebrání a uložení chodníkové dlažby), provedení hloubkové opravy vozovky (rozsah sanace dle přílohy B.2 – Koordinační situace stavby – etapa I.), přeskládání obrubníku v křižovatce s ul. Husova s úpravou poloměru oblouku, oprava středového ostrůvku, osazení kamenných a betonových dlažeb (přechodových místech střed. ostrůvků), umístění SSZ senzorů.
SO 101 a SO 102 - po dokončení konstrukčních vrstev sanací, položením ŠD tl. 150 mm, MZK tl. 200 mm, dojde v celém rozsahu krytu k položení asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 90 mm, postřiku spojovací emulze, asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm, postřik spojovací emulze, položení asfalt. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 5 848 485 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků