Veřejná zakázka: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3086
Systémové číslo: P19V00000431
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029395
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 30.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o první část veřejné zakázky, která je zadávaná v samostatném zadávacím řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je také dodávka a instalace dočasného velkoplošného informačního panelu včetně povinných prvků publicity, informací o projektu a financování a instalace pamětní desky.

Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 90 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky