Veřejná zakázka: II/209 - Údolí - Loket - vyčištění a reprofilace silničního příkopu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 3079
Systémové číslo: P19V00000424
Evidenční číslo zadavatele: 194/MR/SÚ/2019
Datum nákupu / nabídek: 31.07.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: II/209 - Údolí - Loket - vyčištění a reprofilace silničního příkopu
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o vyčištění a reprofilaci stávajícího odvodňovacího příkopu podél silnice II/209 staničení 7,85 – 9,66 km v katastrálním Údolí u Lokte. Odvodňovací příkop je zanesen hlinitopísčitým materiálem naplaveným při přívalovém dešti z přilehlých svahů, a neplní tak svou funkci. V rámci zakázky bude zajištěno dopravně-inženýrské opatření po dobu realizace (předpoklad 10 kalendářních dnů), odtěžení naplaveného materiálu (350 m3), reprofilace dna odvodňovacího příkopu, odvoz vytěženého materiálu a jeho uložení na skládku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 267 969 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 292, 356 01 Sokolov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky