Veřejná zakázka: Hotelová škola ML – Zabezpečení vstupů do škol

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2898
Systémové číslo: P19V00000243
Datum zahájení: 07.05.2019
Nabídku podat do: 21.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hotelová škola ML – Zabezpečení vstupů do škol
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka kamerového systému včetně instalace a zabudování. Rozsah prací je blíže specifikován projektovou dokumentací a zadávací dokumentací.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením kamerového systému a jejím předáním zadavateli. Součástí plnění je také dodávka vybavení místa plnění po dobu prováděných stavebních prací dle příslušných ČSN (výstražné tabulky). Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dokumentace skutečného provedení a detailní popis jednotlivých prvků a obvodů v rozvaděčích.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
- mechanické zabezpečení školních budov v ulicích Komenského a Poštovní,
- instalace zabezpečovacích systémů (VDT, ACS, CCTV, PZTS) ve školních budovách v ulicích Komenského a Poštovní,
- instalace nadstavbového software, kterým budou propojeny jednotlivé bezpečnostní systémy
- projekt skutečného provedení včetně kabelových tras ve formátu Acad

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Hotelová škola Mariánské Lázně
 • IČO: 00077119
 • Poštovní adresa:
  Komenského 449/2
  35301 Mariánské Lázně

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky