Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 2849
Systémové číslo: P19V00000194
Evidenční číslo zadavatele: 50/MR/TÚ/2019
Datum nákupu / nabídek: 06.03.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo"
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění koordinátora BOZP na modernizaci stávajícího mostu ev. č. 209-011b na komunikaci II/209 přes trať Cheb – Karlovy Vary v ž. km 199,344 a v provozním staničení km 13,934 mezi Loktem a Novým Sedlem v Karlovarském kraji. Modernizace spočívá v odstranění třípólového mostu a výstavbě nového jednopólového mostu, úpravě silnice v jeho předpolí v nezbytném rozsahu vč. stávající stezky pro pěší, pokládce asfaltového krytu vozovky a horní podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva v tl. pro výškové vyrovnání, osazení zábradlí a zábradelního svodidla vč. proti dotykových zábran, výměně stávajících ocel. svodidel za nové, které se z jedné strany napojí na zábradelní mostní svodidlo a z druhé strany na stávající svodidla, zpevnění krajnice, výstavba chodníku ze zámkové dlažby, úprava odvodňujících příkopů, osazení a odvodnění uličních vpustí a revizního schodiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky