Veřejná zakázka: Revize a aktualizace interních předpisů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 2843
Systémové číslo: P19V00000188
Evidenční číslo zadavatele: 100/MR/EÚ/2019
Datum nákupu / nabídek: 11.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Revize a aktualizace interních předpisů
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1) analýza a aktualizace vybraných interních předpisů organizace, 2)revize a nastavení postupů elektronické spisové služby (ELISA), 3) zmapování interních předpisů dotčených zákonnými povinnostmi a posouzení jejich obsahu, 4)kontrola duplicit ve směrnicích, soulad s aktuální právní úpravou, 5) aktualizace, doplnění nebo redukce směrnic na základě zjištění, 6) poučení příslušných zaměstnanců o aktualizovaném znění interních předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 520 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky