Veřejná zakázka: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2811
Systémové číslo: P19V00000156
Evidenční číslo zadavatele: 89/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 28.03.2019
Nabídku podat do: 25.04.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka po dobu realizace stavební akce: III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe.
Navrhovaná stavba je umístěna na stávající průsečné křižovatce silnic III/2114 a III/20173 v centru obce Velká Hleďsebe. Průsečná křižovatka bude modernizována na okružní křižovatku z důvodu zajištění bezpečnějšího a plynulejšího silničního provozu, zamezení nepřiměřené rychlosti a bezpečného přecházení pro chodce. Součástí modernizace průsečné křižovatky na okružní křižovatku budou i rekonstrukce autobusového zálivu, chodníků, parkovacích stání, úprava zeleně a související přeložky inženýrských sítí.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
Stavba je členěna do 9 stavebních objektů s těmito následnými správci:
SO 001 – příprava staveniště- KSÚS KK
SO 101 – okružní křižovatka - KSÚS KK
SO 102 – chodníky, stezka, parkovací místa- obec Velká Hleďsebe
SO 351 – přeložka vodovodu - KSÚS KK
SO 431 – veřejné osvětlení- obec Velká Hleďsebe
SO 461 – přeložka sdělovacího vedení- CETIN
SO 481 – přeložka trakčního vedení- KSÚS KK
SO 501 – přeložka plynovodu STL- KSÚS KK
SO 801 – sadové úpravy- obec Velká Hleďsebe

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky