Veřejná zakázka: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2799
Systémové číslo: P19V00000144
Evidenční číslo zadavatele: 82/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 25.03.2019
Nabídku podat do: 23.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Technický dozor stavebníka na stavbu: „III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná – Bublava, I. etapa“. Poloha stavby je určená stávající silnicí III/2187 v úseku Stříbrná – Bublava. Začátek I. etapy stavby se nachází ve staničení km 0,540 a konec ve staničení km 0,759. Délka úseku cca 220 m. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, kdy je upraveno šířkové uspořádání. Předmětem stavebního objektu SO 101 řešeného v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení je návrh stavebních úprav úseku silnice III/218 7 mezi obcemi Stříbrná – Bublava. Dále jsou řešeny stavební objekty SO 201 Zárubní gabionová zeď a SO 202 Opěrná zeď v km 0,005 – 0,173. Stavební objekty realizovány v rámci stavby jsou SO 101 Komunikace, SO 201 Zárubní gabionová zeď, SO 202 Opěrná zeď v km 0,005 – 0,173.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
Stavba je členěna do 3 stavebních objektů s těmito následnými správci:
SO 101 – komunikace- KSÚS KK
SO 201 – zárubní gabionová zeď- KSÚS KK
SO 202 – opěrná zeď- KSÚS KK

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 175 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky