Veřejná zakázka: Technická studie stavby: III/210 36 Silniční obchvat Boučí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2791
Systémové číslo: P19V00000136
Evidenční číslo zadavatele: 78/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 21.03.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Technická studie stavby: III/210 36 Silniční obchvat Boučí
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podrobné zpracování technické studie (TS) stavby v počtu 6 paré, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Cílem realizace předmětné akce je přeložka silnice III/210 36 ve stávajícím staničení cca 3,1 km – 3,8 km v intravilánu obce Boučí. Trasa obchvatu bude začínat na silnici III/210 36 před začátkem obce ve směru od Oloví (před odbočkou na účelovou komunikaci a zpevněnou plochou pro parkování), trasa se dále bude vpravo (jižně) odklánět od obce Boučí, kolem zemědělského areálu a napojovat se zpět na silnici III/210 36 za mostem ev.č. 210 36 – 2. V rámci výstavby obchvatu bude provedena přeložka mostu ev.č. 210 36 – 2 do nové trasy obchvatu (demolice stávajícího mostu a výstavba mostu nového). Součástí návrhu bude dále řešení převedení hospodářských zvířat přes trasu obchvatu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky