Veřejná zakázka: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2789
Systémové číslo: P19V00000134
Evidenční číslo zadavatele: 72/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 21.03.2019
Nabídku podat do: 03.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: „II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“.
Jedná se o novostavbu okružní křižovatky (umístěna cca v km 63,210, s vnějším průměrem 50 m s jednopruhovým okružním pásem š. 4,70 m, dlážděným prstencem š. 2,50 m a středovým ostrovem D=35,60 m, který bude navýšen do kulového vrchlíku) na silnici II/210 v provozním staničení cca km 62,897 – 63,523. Okružní křižovatka má tři ramena, kde dvě jsou pokračování silnice II/210 a jedno dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky. Součástí objektu je vybourání části stávající betonové zdi a zhotovení nové zárubní zdi s napojením na stávající zeď. Dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky překonává dle platného územního plánu obce Dolní Nivy lokální biokoridor, z toho důvodu je navržen migrační objekt, který bude také sloužit pro převedení povrchových srážkových vod.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
Stavba je členěna do 4 stavebních objektů s těmito následnými správci:
SO 101 - Okružní křižovatka silnice II/210 a účelové komunikace KSÚS KK
SO 102 - Účelová komunikace KSÚS KK
SO 201 - Migrační objekt KSÚS KK
SO 202 - Úprava zárubní zdi KSÚS KK

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 210 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky