Veřejná zakázka: III/1947 Mokrá, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2765
Systémové číslo VZ: P19V00000110
Evidenční číslo zadavatele: 5/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-014012
Datum zahájení: 07.03.2019
Nabídku podat do: 04.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: III/1947 Mokrá, 2. etapa
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silnice III/1947 v km cca 3,105 – 4,100. Odfrézování vozovky tl. 30 mm a recyklace zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií recyklace za studena. Bude provedena sanace okrajů vozovky v rozsahu 70 – 80 % délky úseku. Následně bude proveden infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C50 BP4. Po položení ložné vrstvy asfaltovým betonem ACL 16+ včetně spojovacího postřiku modifikovanou emulzí C 60 BP4 bude položena obrusná vrstva asfaltovým betonem ACO 11+. Konstrukce vozovky bude zesílena o 60 mm. Na závěr dojde k doplnění dopravního značení směrovými sloupky a bude provedeno nové vodorovné dopravní značení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 957 600 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků