Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 22127-11 Velichov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2718
Systémové číslo: P19V00000063
Evidenční číslo zadavatele: 3/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-015978
Datum zahájení: 26.02.2019
Nabídku podat do: 25.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Modernizace mostu ev. č. 22127-11 Velichov
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Modernizace mostu spočívá v sanaci samotného mostu. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky komunikace. V době uzavírky bude zřízen přechod pro pěší třípólovou lávkou.
Provedení stavebních prací na mostě ev. č. 22127 - 11 a na přidružené komunikaci III/22127. Stavba si vyžádá úplné vyloučení mostu ev. č. 22127 - 11 z provozu na silnici III/22127. Objízdná trasa je navržena po veřejných komunikacích viz DIO. Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty:
SO 151- Dopravně inženýrská opatření
SO 201- Rekonstrukce mostu ev. č. 22127 - 11

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky