Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 2114-4 Valy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2711
Systémové číslo VZ: P19V00000056
Evidenční číslo zadavatele: 2/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-012393
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 13.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Modernizace mostu ev. č. 2114-4 Valy
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající most ev. č. 2114 - 4 na komunikaci III/2114 z Mariánských Lázní a Velké Hleďsebe do Lázní Kynžvart. Most převádí komunikaci přes vodoteč Kosový potok. Modernizace mostu spočívá v odstranění stávajícího mostu a výstavbě nového mostu s normovou zatížitelností, bude také v nezbytném rozsahu upravena i komunikace z důvodu vyrovnání nivelity. Výstavba nového mostu se také dotkne stávajícího plynovodu, pro který je naplánovaná přeložka plynu. Provedení stavebních prací na mostě ev. č. 2114 - 4 Valy a na přidružené komunikaci III/2114. Stavba si vyžádá úplné vyloučení mostu ev. č. 2114 - 4 z provozu na silnici III/2114 v úseku mezi mostem přes Kosový potok a křižovatkou s místní komunikací - ul. Zelenou. Objízdná trasa je navržena po veřejných komunikacích viz DIO. Výstavba nového mostu se také dotkne plynovodu, zřídí se přeložka plynu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky