Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2709
Systémové číslo VZ: P19V00000054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016736
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 06.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výkon činností zahrnující práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a dalších činností s tím souvisejících v místě plnění, a to v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Nákres celkové plochy zeleně je přílohou č. 3 zadávacích podmínek. Konkrétně se jedná o níže uvedené činnosti:
 Údržba zatravněných ploch sečením – 51.900 m2
 Obnova poškozených travnatých ploch – vertikulace + osetí
 Založení trávníku parkového výsevem
 Řez a tvarování křovinových skupin – 4.800 m2
 Odstranění nevhodných dřevin s odstraněním pařezu do průměru 10 cm

Všechny uvedené činnosti budou zajištěny včetně odvozu a likvidace bioodpadu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic a správa majetku

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky