Veřejná zakázka: Technická asistence zpracování záměru projektu: II/210 napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú Horní Nivy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 2705
Systémové číslo VZ: P19V00000050
Evidenční číslo zadavatele: 46/MR/TÚ/2019
Datum nákupu / nabídek: 07.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Technická asistence zpracování záměru projektu: II/210 napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú Horní Nivy
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Technickou asistenci spočívající ve zpracování Záměru projektu „II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“
Součástí záměru projektu bude provedení hodnocení ekonomické efektivnosti projektu (čl. 5 směrnice), včetně zpracování CBA analýzy projektu.
Součástí dále bude vyplnění všech povinných příloh dle směrnice a konzultace se Státním fondem dopravní infrastruktury, či MD ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 172 500 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Sokolov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky