Veřejná zakázka: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2701
Systémové číslo: P19V00000046
Evidenční číslo zadavatele: 41/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 18.02.2019
Nabídku podat do: 05.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“. Modernizace silnice II/210 v Karlovarském kraji, začátek stavby je v km 43,77 a konec stavby je v km 48,50 provozního staničení. Trasa komunikace je vedena v extravilánu, ale prochází chatovou oblastí. V blízkosti silniční komunikace se nachází několik rekreačních objektů. V km 45,100 až 45,160 je silniční komunikace vedena v těsné blízkosti pozemku (oplocení) bývalé pily. Zemní těleso silniční komunikace je ve sledovaném úseku vedeno v odřezu svahu údolí Lobezkého potoka. Modernizace silnice zahrnuje pokládku nových konstrukčních vrstev vozovky a jeho odvodnění, rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. 210 – 022, rekonstrukci stávajících a osazení nových propustků a stavby nových opěrných a nábřežních zdí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 590 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky