Veřejná zakázka: Hlavní prohlídky mostů Karlovarského kraje na sil. II a III.třídy v roce 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 2699
Systémové číslo: P19V00000044
Evidenční číslo zadavatele: 44/MR/SÚ/2019
Datum nákupu / nabídek: 25.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Hlavní prohlídky mostů Karlovarského kraje na sil. II a III.třídy v roce 2019
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení hlavních prohlídek mostů (HPM) dle přiloženého seznamu mostů tj. přílohy č. 1 této smlouvy, v celkovém počtu 99 (obl. východ 57, obl. západ 42 – vč. mostů na cyklostezkách) v rámci Karlovarského kraje ve smyslu zákona č. 13 / 1997 Sb. o pozemních komunikacích. Objednateli budou odevzdány záznamy o provedení HPM doplněné fotodokumentací 1 x v digitální podobě na CD nosiči. Současně budou zápisy HPM KK 2019 zapracovány do „Systému hospodaření s mosty“ v rámci centrálního serveru (nový server BMS 2).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 140 096 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky