Veřejná zakázka: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2697
Systémové číslo: P19V00000042
Evidenční číslo zadavatele: 40/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 18.02.2019
Nabídku podat do: 05.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí". Jedná se o modernizaci křižovatky a silnice II/210 a komunikace III/21042 v Karlovarském kraji v provozním staničení km 77,000 – 77,500 a 0.000 – 0.500. V rámci stavby dojde k přeložce silnice III/21042, která bude plynule napojena na směrové a výškové řešení stávající silnice II/210 ve směru na Kraslice. Modernizace spočívá ve výměně krytu vozovky a rozšíření v obloucích, obnova nezpevněné krajnice, modernizace mostu a demolice stávajícího mostu ev. č. 21042-1 s rekultivací stávající části komunikace, součástí stavby jsou přeložky VN a NN (realizace vlastníkem vedení), modernizace propustků a modernizace stávajících svodidel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 720 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky