Veřejná zakázka: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR/DSP) pro provádění stavby (PDPS): Přístupové komunikace a parkoviště pro areál BMW v k.ú. Horní Nivy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2680
Systémové číslo: P19V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 28/MR/TÚ/2019
Datum zahájení: 24.01.2019
Nabídku podat do: 07.02.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR/DSP) pro provádění stavby (PDPS): Přístupové komunikace a parkoviště pro areál BMW v k.ú. Horní Nivy
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je návrh nové okružní křižovatky (dále jen OK) a parkoviště pro napojení nově vzniklého areálu sloužícího pro komerční účely. Okružní křižovatka se bude napojovat na nově vybudované rameno jdoucí z nově vzniklé okružní křižovatky v k.ú. Horní Nivy na silnici II/210 v provozním staničení cca 63,210 km. Navrhované parametry nové OK budou vycházet z předpokládané intenzity provozu areálu BMW, včetně nákladních návěsových souprav. Parkoviště bude navrženo pro kapacitu min. 764 parkovacích míst. Návrh bude proveden na předpokládané šířkové parametry S 9,5.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 991 736 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky