Veřejná zakázka: Oprava komunikace III/19818 Luhov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 2627
Systémové číslo: P18V00000628
Evidenční číslo zadavatele: 294/MR/SÚ/2018
Datum nákupu / nabídek: 22.11.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava komunikace III/19818 Luhov
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci opravy kom. III/19818 Luhov. Jedná se o opravu ve staničení 5,025 – 5,400 v celkovém ploše 1500 m2, provedení vyrovnávek v objemu cca 20 tun a položení obrusné vrstvy ACO 11+
tl.5cm s živičným spojovacím postřikem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 524 500 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská č.p.282, 356 04 Sokolov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky