Veřejná zakázka: Oprava dvou propustků na silnici III/121, Lazy - Bystřina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 2624
Systémové číslo VZ: P18V00000625
Evidenční číslo zadavatele: 295/MR/SÚ/2018
Datum nákupu / nabídek: 29.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava dvou propustků na silnici III/121, Lazy - Bystřina
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava dvou silničních propustků na silnici III. třídy
č. 2121 ve staničení 2,04 a 2,52 km mezi obcí Lazy a chatovou osadou Bystřina. Nově budou provedeny trubní propustky z PP korugované trouby DN 600 mm délky 9,00 m.
Na nátoku bude zřízena ŽB vtoková jímka s kalovým prostorem, na výtoku šikmé čelo z lomového tříděného kamene. Dno příkopu na nátoku a odtoku bude upraveno a vyskládáno z lomového tříděného kamene. Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na
překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 242 115 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky