Veřejná zakázka: Část č. 2 – Stavební úpravy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2596
Jedná se o část veřejné zakázky: Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D

Název a popis předmětu

  • Název: Část č. 2 – Stavební úpravy

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně a jídelny v 1. a 2. NP objektu Lidická 590/38 v katastrálním území Drahovice.
Jedná se o úpravy dispozice varny a okolních pomocných prostorů pro celkovou výměnu a doplnění technologického výrobního vybavení. Budou provedeny opravy konstrukcí a povrchů, podlah a dalších navazujících částí. Dále budou provedeny výměny a úpravy instalací, celková výměna vzduchotechnického zařízení, nové elektrické instalace, slaboproudé rozvody atd. v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“, G. PROJEKT, Ing. Roman Gajdoš, IČO 13845357, Stupeň PpSP, Datum 12/2017,archiv č. 27/2017 a zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce. Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů.


Předpokládaná hodnota

  • 13 570 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky