Veřejná zakázka: Technická studie stavby: III/222 15 Statické zajištění silnice Pulovice - Nová Kyselka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2525
Systémové číslo VZ: P18V00000526
Evidenční číslo zadavatele: 253/MR/TÚ/2018
Datum zahájení: 22.10.2018
Nabídku podat do: 01.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Technická studie stavby: III/222 15 Statické zajištění silnice Pulovice - Nová Kyselka
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podrobné zpracování technické studie (TS) stavby „III/222 15 Statické zajištění silnice Pulovice – Nová Kyselka“.
Cílem realizace předmětné akce je statické zajištění silnice III/222 15 Pulovice – Nová Kyselka ve staničení 0,150 – 0,280 km v Nové Kyselce. Celková délka předmětného úseku je cca 0,130 km. Potřebnost a naléhavost stavby je dána stávajícím nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, s postupným propadáváním vozovky, jelikož dochází k posunu po svahu. Na komunikaci chybí odvodnění silničního tělesa. Dříve bylo odvodnění řešeno meliorací trativody, tzn. že směrem pod silnicí byly na poli odpařovací rybníčky, které byly napájeny trativody, vybudovanými předky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 206 612 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky