Veřejná zakázka: „Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří (širší a protipožární) v 1. a 2. NP“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2437
Systémové číslo VZ: P18V00000438
Datum zahájení: 07.08.2018
Nabídku podat do: 23.08.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří (širší a protipožární) v 1. a 2. NP“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

1. Stavební řešení - popis stavebních úprav v 1. a 2. NP
 demontáž stávajících dveří, vybourání ocelových zárubní, rozšíření dveřních otvorů
 vybourání dělících příček pro rozšíření kanceláře v 1. NP
 odstranění stáv. podlahových krytin na chodbách a v kanceláři v 1. NP
 osazení nových dveří do jednotlivých místností
 zřízení podhledů ze sádrokartonu na chodbách
 nová elektroinstalace v dotčených prostorách
 oprava a doplnění omítek, výmalba
 nová podlahová krytina PVC na chodbách
2. Konstrukční a materiálové řešení
 Dozdívky a nové příčky z cihel plných, plynosilikátových příček, sádrokarton. konstrukcí
 Nové podhledy ze sádrokartonových konstrukcí
 Nové dveře do plechových zárubní
 Překlady z ocelových profilů
 Podlahové krytiny - PVC
3. Mechanická odolnost a stabilita
Stavební úpravy nezasahují do nosných částí budovy. Vybourávány pouze nenosné
konstrukce - rozšiřování dveřních otvorů, nenosné příčky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
 • IČO: 71175202
 • Poštovní adresa:
  Krásňany 766
  35124 Hranice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře ředitele nebo jeho zástupce nebo poštou na adresu:
Domov pro Seniory v Hranicích , příspěvková organizace
Krásňany 766, 351 24 HRANICE

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků