Veřejná zakázka: III/1947 Mokrá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2409
Systémové číslo VZ: P18V00000414
Evidenční číslo zadavatele: 22/ZPR/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-029124
Datum zahájení: 18.07.2018
Nabídku podat do: 06.08.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: III/1947 Mokrá
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava povrchu silnice III/1947 v km cca 0,000 – 1,080.
Nová konstrukce vozovky vychází z provedené diagnostiky a zpracované projektové dokumentace. V rámci plnění dojde k odfrézování vozovky v tl. 30 mm. Na místě bude provedena recyklace zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií recyklace za studena. Bude provedena sanace okrajů vozovky v celém úseku. Následně bude proveden infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C50 BP4. Po položení ložné vrstvy asfaltovým betonem ACL 16+ včetně spojovacího postřiku modifikovanou emulzí C 60 BP4 bude položena obrusná vrstva asfaltovým betonem ACO 11+, konstrukce vozovky bude zesílena o 60 mm. Dále bude opraven propustek a oboustranně osazen svodidly. Na závěr dojde k doplnění dopravního značení směrovými sloupky a bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. Oprava komunikace bude prováděna při úplné uzavírce komunikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 8 236 466 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky