Veřejná zakázka: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2380
Systémové číslo: P18V00000385
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-039074
Datum zahájení: 16.07.2018
Nabídku podat do: 01.08.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném ZD. VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle jejich jednotlivých druhů.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 33, 34 a 35 veřejné zakázky:
Část 33 veřejné zakázky – Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky – Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky – Instrumentárium ORL
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku příslušných přístrojů a nástrojů s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jejich případnou instalaci, konfiguraci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Dodavatel dopraví, složí a instaluje příslušné přístroje a nástroje až na konkrétní místo určení.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy