Veřejná zakázka: III/00635 Loket ul. ČSA a křiž. s II/209

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2257
Systémové číslo: P18V00000262
Evidenční číslo zadavatele: 15/ZPR/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-025381
Datum zahájení: 30.05.2018
Nabídku podat do: 27.06.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: III/00635 Loket ul. ČSA a křiž. s II/209
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu pozemních komunikací v intravilánu města Loket: silnice III/00635 v km 6,315 – 6,628 (ul. Československé armády) a jejího vzájemného připojení se silnicí II/209 (ul. Rooseveltova a Nádražní) a místní komunikací T. G. Masaryka. V rámci opravy bude provedeno především: výměna konstrukčních vrstev a krytu vozovky, úprava a doplnění odvodnění komunikací (do nově budované dešťové kanalizace městem Loket), dopravní značení a oprava opěrné a zábradelní kamenné zdi situované mezi oběma silnicemi. Na začátku úseku bude provedeno statické zajištění silničního tělesa pomocí mikropilotové stěny a železobetonové převázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 8 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky