Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti provozu školy - příprava akce pro podání do OPŽP (zpracování žádosti, aktualizace energetického auditu, zpracování projektových dokumentací
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: a) Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení - zateplení objektu a rekonstrukce zdroje vytápění a jeho rozvodů dle návrhu EA a možnostech dotačního programu
b) Zajištění dalších inženýrských služeb – DOSS (souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších organizací a osob, nutné k vydání stavebního povolení), zajištění stavebního povolení
c) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
d) Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: T. G. Masaryka 3/73
35733 Loket
Kontakt: Ing. Dana Krulišová, 732 118 999
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.07.2017 08:00
Datum zahájení: 28.06.2017 15:00