Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu domova pro seniory. Jedná se o rekonstrukci střechy objektu domova a vestavba stávajícího prostoru půdy (3. NP), která je využívána v současné době pouze k sušení prádla. Demontáží stávajícího krovu a jeho nahrazením plnohodnotným podlažím s vyzděnými stěnami a vestavbou, vznikne prostor na vybudování 12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, prostor pro zajištění provozu služby jako například sesterna, sociální zařízení pro personál, úklidová komora a dále společenská místnost a odpočinkový prostor s kuchyňkami. Do nově vzniklého podlaží bude protažen stávající výtah a betonové schodiště.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krásňany 766, 351 24 Hranice u Aše
Kontakt: INVESTON s.r.o.
Ing. Daniel Kosík, tel.: 777 337 313, e-mail: kosik@investon.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.10.2016 11:00
Datum zahájení: 30.09.2016 14:00