Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba garáže - výjezdová základna Toužim
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavba samostatně stojícího, nepodsklepeného, jednopodlažního objektu garáže pro parkování vozidla záchranné služby. Obvodové zdi budou z části tvořeny stávající opěrnou zdí. Objekt je vyprojektován ve zděné technologii z přesných pórobetonových tvárnic tl. 300mm. V garáži budou osazena roletová vrata a stavba bude zaklopena sedlovým krovem s živičnou krytinou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Závodní 390/98c
36006 Karlovy Vary
Kontakt: Hana Šperlová, hana.sperlova@zzskvk.cz, tel. 353 362 519
Bc. Antonín Zaschke, antonin.zaschke@zzskvk.cz, tel. 731 639 624
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30. 09. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 20. 09. 2016