Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Koncepce kultury v Karlovarském kraji pro období 2024–2030
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je řízení procesu tvorby, zpracování dokumentu „Koncepce kultury v Karlovarském kraji pro období 2024–2030", který bude obsahovat část analytickou, návrhovou – strategickou a implementační a součinnost při evaluaci koncepce po celou dobu platnosti koncepce.
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Mgr. Petra Myšková
petra.myskova@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.12.2023 09:00
Datum zahájení: 09.11.2023 13:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):