Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování architektonické studie Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zpracování architektonické studie rekonstrukce budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Cílem architektonické studie Udržitelné proměny budovy B je vytvořit návrh řešení pro šetrnou budovu veřejné správy za účelem snížení energetické náročnosti (v souladu s dosažením klimatické neutrality podle zásad EU) a za účelem vytvoření vstřícného prostředí a nabídky profesionálních služeb pro občany. A dále také s cílem vytvoření zdravého, bezpečného a motivujícího pracovního prostředí pro zaměstnance.
Zadavatel má za cíl z předložených nabídek zadat zpracování studie třem dodavatelům za pevně stanovenou cenu jedné studie.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Monika Drobilová, e-mail: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 31.01.2023 10:00
Datum zahájení: 31.01.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: