Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2016
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění výuky a výcviku žáků zadavatele k získání řidičského oprávnění skupiny "B" a skupiny "C" v roce 2016 ve vozidlech uchazeče, k nimž budou předloženy doklady dle písm. c) článku 6) této výzvy.
Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění. Detailní podmínky bude upravovat smlouva o dílo, jejíž vzorové znění je součástí zadávací dokumentace.

Zakázka je rozdělena do čtyř částí:
A - získání řidičského oprávnění skupiny "B" výuka probíhá v Karlových Varech
B - získání řidičského oprávnění skupiny "B" výuka probíhá v Ostrově
C - získání řidičského oprávnění skupiny "C" výuka probíhá v Karlových Varech
D - získání řidičského oprávnění skupiny "C" výuka probíhá v Ostrově

Předpokládaný počet žáků v jednotlivých částech:
A - 15 žáků
B - 19 žáků
C - 35 žáků
D - 33 žáků

Počty žáků jsou orientační a budou upřesňovány i během realizace zakázky dle aktuálního stavu žáků u zadavatele.

Pozn.:
PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE POTŘEBA ZNÁT CELKOVOU ČÁSTKU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTEROU BUDE ZADAVATEL ZNÁT AŽ PO VYÚČTOVÁNÍ DODAVATELE, KTERÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA, VYÚČTOVÁNÍ MUSÍ DODAVATEL DODAT NEJPOZDĚJI DO PROSINCE 2016 (viz smlouva).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Klínovecká 1197
36301 Ostrov
Kontakt: 353 416 400
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07. 12. 2015 12:00
Počátek běhu lhůt: 20. 11. 2015