Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
Účelem stavby je modernizace stávající silnice II/213 v úseku km 9,89 - 12,79 v obcích Starý Rybník a Vojtanov v Karlovarském kraji. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt:
e-mail: horka@rowan.legal
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.04.2023 10:00
Datum zahájení: 23.03.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: