Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt B
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna stávajících kanalizačních odpadů - v objektu „B“ o 15 ks kanalizačních svodů a 4 ks dešťových svodů, kde délka jednotlivých svodů je 27m. U kanalizačních svodů se počítá s odvětrávacími hlavicemi nad střešní krytinou, u dešťových svodů bude u střešních vpustí doplněno jejich automatické elektrické vyhřívání ovládané v závislosti na vnější teplotě a vlhkosti. Toto ovládání vpustí bude centrální samostatné pro tento objekt. Předpokládá se výměna potrubí ve stávajících trasách s demontáží a zpětnou montáží stávajících zařizovacích předmětů a zazdění vzniklých rýh ve zdivu s doplněním stávajících obkladů.
Jedná se o ubytovnu žáků, proto součástí SOD bude ukončení činnosti dodavatele v ubytovacích patrech 4. – 10. do 30. 8. 2023 a předání k užívání, ostatní prostory do 29. 9. 2023.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Zora Bolková
zora.bolkova@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 24.03.2023 10:00
Datum zahájení: 24.02.2023 09:01
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: