Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ReactEU-98-Cheb_T-6018 Lůžko JIP
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky s názvem „ReactEU-98-Cheb_T-6018 Lůžko JIP“ zahrnuje dodávku 4 ks elektricky polohovatelných lůžek pro oddělení JIP pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Chebu.
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnického zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, ekologickou likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Dodavatel dopraví, složí a instaluje dodávané zdravotnické zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s pokyny zadavatele.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: CONTRACTIS, s.r.o.
Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5
kontaktní osoba: Ing. Daniel Kosík
tel.: +420 777 337 313
e-mail: daniel.kosik@contractis.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.03.2023 11:00
Datum zahájení: 20.01.2023 08:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: