Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru a dokumentace bouracích prací) až po projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a to za využití metody BIM (Building Information Modeling), provedení předprojektové a inženýrské činnosti, součinnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního vybavení, výkon autorského dozoru projektanta a zajištění CDE pro přípravu a realizaci stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace.
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Monika Drobilová, e-mail: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.10.2021 10:00
Datum zahájení: 26.08.2021 08:29
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):