Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revize, zkoušky a servis dieselagregátů nemocnice Karlovy Vary
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné revize, zkoušky a servis dieselagregátů nemocnice Karlovy Vary v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou Technická specifikace, po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.01.2021 10:00
Datum zahájení: 22.12.2020 11:25