Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní řešení enterální výživy
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na dodávky enterální výživy, sippingu, setů, sond pro enterální pumpy a bezúplatné výpůjčky 61 kusů enterálních pump pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – nemocnici v Karlových Varech a Chebu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Tina Batková, referent obchodního oddělení
Tel: 354 225 119
e-mail: tina.batkova@kkn.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.09.2020 10:00
Datum zahájení: 01.09.2020 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: